Her har vi samlet de informationer de fleste ejendomsmæglere og advokater efterspørger:

1. Hvor stort er grundejerforeningskontingent kr?
Svar: Grundejerkontingentet er for tiden kr. 175 per år. Betalingen følger kalenderåret

2. Er der udover kontingentet yderligere bidrag til grundejerforeningen f.eks. til snerydning eller lignende?
Svar: Nej

3. Er der vedtaget beslutninger eller drøftet forslag, som vil medføre ekstraordinære bidrag eller forhøjelse af grundejerforeningskontingentet ?
Svar: Nej

4. Er der tilslutningsafgift til antenneanlæg ?
Svar: Nej

5. Er der vejlau/privat vej?
Svar: Nej, men der er et ejerlau i foreningen.

6. Er der planlagt istandsættelser eller andet som i de kommende år må forventes at medføre ekstraordinære udgifter?
Svar: Nej

7 Er der er tidligere besluttet istandsættelser eller andet, som endnu ikke er begyndt?
Svar: Nej

8. Er der afholdt ekstraordinær generalforsamling indenfor de sidste 10 år?
Svar: Nej

9. Er der medlemspligt?
Svar: Ja de allerfleste medlemmer har pligt til at være med i foreningen, vi har dog mulighed for at medtage frivillige medlemmer.

11. Betales der udover kontingent til vejfond?
Svar: Nej

12. Betales der pr. lejlighed eller pr. ejendom?
Der betales ét kontingent pr. matrikelnummer

13. Skal der betales indskud?
Svar: Nej

14. Afvikles der gæld igennem grundejerforeningen?
Svar: Nej foreningen har en mindre formue.

Relevante dokumenter kan findes under dokumenter: https://www.espegaarden.dk/index.php/dokumenter/

Kontakt os for yderligere spørgsmål (pålagt gebyr):
https://www.espegaarden.dk/index.php/kontakt-bestyrelsen/